Элсэн орох

Элсэн орох сар, курсын хугацаа, өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа, сургалтын төлбөр

4 сарын элсэлт
Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа 2 жил
SIJA-ийн өргөдөл авах эцсийн хугацаа
10 сар
Цагаачлалын албанд оршин суухыг зөвшөөрөх хүсэлт мэдүүлэх 11 сар
Оршин суух эрхийн гэрчилгээний хуваарь хүргэлт 2 сар
Сургалтын төлбөрийг төлөх 3 сар
Оршин суух зөвшөөрлийг илгээх 3 сар
10 сарын элсэлт
Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа 1 жил 6 сар
SIJA-ийн өргөдөл авах эцсийн хугацаа
5 сар.
Цагаачлалын албанд оршин суухыг зөвшөөрөх хүсэлт мэдүүлэх 6 сар.
Оршин суух эрхийн гэрчилгээний хуваарь хүргэлт 8 сар.
Сургалтын төлбөрийг төлөх 9 сар.
Оршин суух зөвшөөрлийг илгээх 9 сар.

 

Өргөдлийн бичиг баримт

Өргөдөл гаргагч
1.Элсэлтийн өргөдөл
2.Төгсөлтийн гэрчилгээ
3.Дүнгийн тодорхойлолт
4.Паспортны хуулбар
5. Цээж зураг (6ширхэг 4х3 хэмжээтэй элдэв өнгө, малгайгүй, албан ёсны байх )

 

 

 

Батлан даагч
1. Батлан даагч болоод өргөдөл гаргагчийн хоорондын харилцааг нотлох баримт
2. Дансны эцсийн үлдэгдэлийн хуулга
3. Ажлын газрын тодорхойлолт
4. Орлогийн тодорхойлолт

 

Нэмэлт материал
Хятад улсын иргэн өргөдөл гаргагч
 • Диплом (эх хувь)
 • Академийн баталгаажуулалтын тайлан (CDGDC)
 • Япон хэлний сургалтын гэрчилгээ (Япон хэл суралцсан баримт бичиг )
 • Хадгаламжийн дэвтэр (одоо байгаагаар ) хуулбар
Вьетнам улсын иргэн өргөдөл гаргагч
 • Диплом (эх хувь)
 • Академийн баталгаажуулалтын тайлан (CIEC, ӨмнөньVIED)
 • Япон хэлний сургалтын гэрчилгээ (Япон хэл суралцсан баримт бичиг)
 • Дансны үлдэгдэлтэй холбоотой хадгаламжийн дэвтэрийн хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар (өргөдөл гаргагч болон батлан даагч)
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Гэр бүлийн өрхийн бүртгэл

 


Хаяг: Сайтама муж Күмагаяа хот, Хончо 1-214

© 2017 SIJA - All Rights Reserved